Τα συστήματα ξηράς δόμησης προσφέρουν τη λύση στις σημερινές απαιτήσεις διαβίωσης, ενώ συνθέτουν μεταξύ τους δομικά στοιχεία που καλύπτουν εγγυημένα και τις πιο υψηλές προδιαγραφές. Αποτελούνται από υλικά, απόλυτα συμβατά και συνεργάσιμα μεταξύ τους, δημιουργώντας έτσι δομικά στοιχεία μεγάλης αντοχής. Τα υλικά αυτά είναι απόλυτα εναρμονισμένα με την καινούρια αντίληψη που κυριαρχεί στην Ευρώπη και αφορά τη χρήση υγιεινών δομικών υλικών την βιοαρχιτεκτονική.

Back to top